Hội thảo khoa học lần 1 "NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ LINH CHI TRỒNG TẠI VIỆT NAM"

Hội thảo khoa học lần 1 “NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ LINH CHI TRỒNG TẠI VIỆT NAM”

Từ hơn 2000 năm trước ở Trung Quốc, linh chi đã được phát hiện, tôn sùng và thần thánh hóa giống như “thuốc trường sinh”. Trong cuốn Bản Thảo Kinh tên nguyên thủy là Thần Nông Bản Thảo Kinh, được hình thành vào khoảng cuối đời Đông Hán, là của người thác danh họ Thần…