Green+: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Đầu tư Thảo Dược Xanh ngày 03/07/2018

THƯ MỜI Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 07 năm 2018. Địa…