Hội thảo “Thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2019 – 2021 và Cơ hội đầu tư cổ phiếu mới”

Hội thảo “Thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2019 – 2021; Cơ hội đầu tư cổ phiếu mới” đã được Công ty CP Đầu tư Thảo Dược Xanh và CLB Các Nhà Kinh tế tổ chức thành công ngày 10/08/2019 tại TPHCM. Hội thảo có sự tham dự của các diễn giả, khách…