do khanh vinh

Ông Đỗ Khánh Vinh

Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 1980
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác

  • Từ 2005 – 2007: Kỹ sư bảo dưỡng Công ty Bảo dưỡng Máy bay – Vietnam Airline
  • Từ 2008 – 2009: Giám đốc Công ty CP Căn Nhà Mơ Ước Đông Nam
  • Từ 2009 đến nay: Chuyên viên cao cấp phòng nhân lực Đoàn tiếp viên – Vietnam Airline

Chức vụ công tác hiện nay

  • Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Thảo Dược Xanh