NVHUAY

Ông Nguyễn Văn Huây

Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1957
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác

  • Từ 10/2003 – 06/2010: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH QL & KD Chợ Nông Sản Thủ Đức
  • Từ 07/2010 – 01/2013: Giám đốc Công ty Nước đá Đông An Bình
  • Từ 01/2013 – 05/2015: Phó Giám đốc Công ty TNHH QL & KD Chợ Nông Sản Thủ Đức
  • Từ 05/2015 đến nay: Công ty CP QL & KD Chợ Nông Sản Thủ Đức

Chức vụ công tác hiện nay

  • Giám đốc Công ty CP QL & KD Chợ Nông Sản Thủ Đức
  • Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Thảo Dược Xanh