loc

Ông Trần Công Lộc

Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1992
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác

  • Từ 2015 – 2017: Nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước
  • Từ 2018 đến nay: Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM – Công ty CP Đầu tư Thảo Dược Xanh

Chức vụ công tác hiện nay

  • Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Thảo Dược Xanh